Caracterización de razas fisiológicas de Phytophthora infestans (Mont.) de Bary en lulo (Solanum quitoense Lam.)

Main Article Content

José Luis Zapata P. Jorge A. Bernal E.

Article Details